Praktijkdomeinen

boeken schrijven gebouw

Administratief & Publiek recht

Overheidscontracten en concessies
Overheidsaansprakelijkheid
Redactie van administratieve beslissingen
Contentieux voor de Raad van State
   
   

Overheidsopdrachten : gunning & uitvoering

Adviesverlening m.b.t. toepassingsgebied, verloop van de gunningsprocedure, …

voor opdrachten m.b.t. werken, leveringen of diensten

Redactie en screening van opdrachtdocumenten, selectie- en gunningsbeslissingen, briefwisseling met inschrijvers, opdrachtnemers, …
Begeleiding bij indiening van kandidaatstellingen, offertes, briefwisseling met de aanbestedende overheid
Adviesverlening in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht
Procedures voor Raad van State, hoven en rechtbanken zowel m.b.t. de gunnings- als uitvoeringsfase
Opvolging en begeleiding deskundigenonderzoek
   
   

Aannemings- & Bouwrecht

Redactie en screening aannemings- en onderaannemingsovereenkomsten
Woningbouw
Aansprakelijkheid van de verschillende bouwactoren
Opvolging en begeleiding deskundigenonderzoek
Procedures voor hoven en rechtbanken